Τεχνική Υποστήριξη


Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία κάποιου προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τεχνικό τμήμα: support@novatronsec.com

Επιστροφή: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε κάποιο προϊόν για επισκευή-επιστροφή, πρέπει:

  • να επικοινωνήσετε πρώτα με τον πωλητή σας ή το τεχνικό τμήμα
  • να συμπληρώσετε το έντυπο επιστροφής προϊόντων - RMA
  • να στείλετε το/τα προϊόντα με Δελτίο Αποστολής και το έντυπο RMA που συμπληρώσατε

Δείτε παρακάτω τους όρους εγγύησης - επιστροφής και επισκευής προϊόντων όπως ισχύουν από 1/3/2018.


Εγγύηση

Προϊόντα εντός εγγύησης θεωρούνται όλα εκείνα για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται από τον κατασκευαστή και δεν έχουν υποστεί μεταβολές ή φθορές από εξωτερικούς παράγοντες στα επιμέρους τμήματα τους, όπως ενδεικτικά κοπή καλωδίων, οξείδωση, εξωτερικά χτυπήματα, αλλοίωση από χημικά, και σε κάθε περίπτωση διατηρούν το γνήσιο λογισμικό (Firmware) του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο. Επίσης δεν έχουν υποστεί βλάβη από υπέρταση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ο χρόνος εγγύησης εκκινεί από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στο νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο) του προϊόντος και έχει χρονική διάρκεια ανάλογα με το προϊόν, όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία δωρεάν υπηρεσιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Προϊόν εντός εγγύησης μπορεί να αντικατασταθεί με ίδιο ή νεότερο μοντέλο ανάλογης εξωτερικής εμφάνισης και τεχνικών χαρακτηριστικών.

Επιστροφές

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους αποστολής ή ακύρωσης παραγγελίας γίνονται αποδέκτες εντός 10 ημερολογιακών ημερών (περιπτώσεις DOA εντός 7 ημερών) από την αγορά βάσει του παραστατικού πώλησης (Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής) και μετά από συνεννόηση με τον πωλητή ή το τεχνικό τμήμα. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι η συμπλήρωση του εντύπου επιστροφής υλικού (RMA) καθώς επίσης και η έκδοση Δελτίου Αποστολής.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην εταιρεία μας στην ίδια κατάσταση που παραλαμβάνονται από τον πελάτη, χωρίς αλλοιώσεις της συσκευασίας ή του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, η Novatron Security Distribution ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μη παραλαβής, πίστωσης ή αντικατάστασης.

Έλεγχος και επισκευές

Προϋποθέσεις παραλαβής προϊόντων:

  • Πριν την αποστολή του προϊόντος στην εταιρεία μας, είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία σας με τον αρμόδιο πωλητή ή το τεχνικό τμήμα της.
  • Το προϊόν προς αποστολή θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το δελτίο αποστολής και το έντυπο επιστροφής υλικού (RMA) με την αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.
  • Η εταιρεία μας δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από αυτήν, είτε εκτός, είτε εντός εγγύησης.

Η ενημέρωση για την παραλαβή του προϊόντος από το τεχνικό τμήμα, η διαδικασία ελέγχου, καθώς επίσης και οι προσφορές επισκευών, γίνονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος Ticket. Ο συνήθης χρόνος ελέγχου και επισκευής είναι 2-5 εργάσιμες ημέρες. Για ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα σας κρατάμε ενήμερους μέσω του συστήματος Ticket. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας, η συσκευή ενδέχεται να αποσταλεί στον κατασκευαστή και ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να φτάσει τις 30 εργάσιμες ημέρες.

Οι συσκευές αποστέλλονται από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Συνεπώς, η Novatron Security Distribution AE δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή λογισμικού από τη συσκευή και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από τον πελάτη για λογαριασμό τρίτων.

Η Novatron Security Distribution AE δεν είναι υπεύθυνη για πιθανή ζημιά που μπορεί να προκληθεί στη συσκευή κατά την μεταφορά της από τον πελάτη προς την έδρα μας.

Η ευθύνη της Novatron Security Distribution ΑΕ σε περίπτωση καταστροφής της συσκευής κατά τη μεταφορά της προς τον πελάτη περιορίζεται στην αντικατάσταση της με άλλη καινούργια ή μεταχειρισμένη ίδιου ή νεότερου μοντέλου και δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω αποζημίωση για οποιοδήποτε άλλο λόγο συμπεριλαμβανομένων θετικών ή αποθετικών ζημίων. H μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Εταιρεία μας περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Χρεώσεις

  1. Για κάθε επιστροφή προϊόντων (εκτός περίπτωσης 2, βλ.παρακάτω) προς την εταιρεία μας, ο πελάτης αναλαμβάνει το κόστος μεταφορικών ενώ για την αποστολή των επισκευασμένων προς τον πελάτη το κόστος επιβαρύνει την εταιρεία μας.
  2. Σε περίπτωση λάθους αποστολής από την πλευρά μας ή περίπτωσης DOA, το κόστος μεταφορικών για την επιστροφή τους το αναλαμβάνει η εταιρεία μας, εφόσον η αποστολή γίνει με τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier ACS.

Με την αποστολή των προϊόντων προς επιστροφή ο πελάτης αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους καθώς και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο χρεώσεων του Τεχνικού Τμήματος.